Ecikliraj logo

Banner 2

Zakonodaja

Zakonodaja s področja ravnanja odpadne električne in elektronske opreme zavezuje vse proizvajalce, pridobitelje in uvoznike te opreme k zbiranju in zagotavljanju pravilne obdelave ter predelave odpadne opreme.

Nova Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Ur. l. RS št. 55/2015, v nadaljevanju Uredba), ki prenaša direktivo 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta v nacionalni pravni red, je v veljavi od 8. avgusta 2015 dalje. Bistvene sprememba in njene novosti so ambicioznejši cilji zbiranja OEEO, ki se povečujejo iz sedanjih 4 kg/prebivalca v Sloveniji na 41% stopnjo zbiranja v letu 2016, medtem ko je potrebno do leta 2021 dosegati kar 65% stopnjo zbiranja OEEO, glede na povprečje količin EEO, dane na trg RS v treh preteklih letih. Uredba med drugim narekuje tudi dodatne ukrepe za večjo zbrano količino zelo majhne OEEO (katere zunanje dimenzije ne presegajo 25 cm) in prinaša pomembne določbe, ki se nanašajo na delovanje skupnih shem ravnanja z OEEO ter so bistven napredek v učinkovitem izvajanju podaljšane odgovornosti proizvajalca, ki je temelj okoljske zakonodaje EU na področju ravnanja s posebnimi tokovi odpadkov.

Sprejem nove Uredbe predstavlja pomemben napredek pri ravnanju z OEEO na območju Slovenije, pri čemer bolj jasno predstavlja koncept podaljšane odgovornosti proizvajalca in hkrati omogoča ureditev področja priprave za ponovno uporabo OEEO. Med drugim Uredba predstavlja okrepitev aktivnosti ozaveščanja javnosti o pomenu pravilnega ravnanja z OEEO ter uvaja standardizacijo postopkov obdelave OEEO preko že sprejetih EU normativov.
V letu 2015 je bila objavljena tudi nova sprememba Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Ur. l. RS št. 103/2015), ki med drugimi spremembami prinaša omejitve pri dajanju BA na trg.