Ecikliraj logo

Banner 2

Vpliv na okolje

Količina e-odpadkov in odpadnih baterij narašča vsako leto. Zaradi pomanjkanja informacij (zakaj je pomembno, da z njo, ko postane neuporabna, ravnamo pravilno oz. kaj sploh to pomeni ter kje so zbiralniki za tovrstno odpadno opremo) ta odpadek nemalokrat konča med mešanimi komunalnimi odpadki ali na divjih odlagališčih. Odlaganje tovrstnih odpadkov na nepravem mestu lahko povzroči onesnaževanje tal s strupenimi snovmi, ki škodujejo okolju, ljudem in živalim, po drugi strani pa dragocene surovine, ki se nahajajo znotraj opreme, za vedno izgubimo.

E-naprave in baterije v svoji strukturi vsebujejo nevarne snovi, ki zastrupljajo podtalnico in povzročajo nepopravljive poškodbe na organih živih bitij, nekatere med njimi so celo rakotvorne. Hkrati pa so te snovi zelo dragocene surovine in jih v naravi težko pridobimo, saj so v omejenih količinah. Za primer lahko navedemo npr. recikliranje odpadnih sijalk, iz katerih ob njihovem pravilnem ravnanju pridobimo 66% stekla, 4,1% fluorescentnega prahu, 2% aluminija, 1,3% železa in 26,7% ostalega odpadka, pretežno svinčenega stekla ter plastike in elektronskih vezij varčnih sijalk.

onesnazevanje

Dragocene kovine in naprave, ki jih vsebujejo

SUROVINAE-NAPRAVE IN BATERIJE
aluminij sijalke, hladilno-zamrzovalni aparati, mali gospodinjski aparati, TV-monitorji, solarne celice
baker hladilno-zamrzovalni aparati, mobilni telefoni, mali gospodinjski aparati, TV-monitorji, solarne celice
barij TV-monitorji, računalniški monitorji
cink baterije, mobilni telefoni
fosfor računalniški monitorji
indij LCD ekrani
jeklo baterije
litij baterije
kadmij baterije, mobilni telefoni
kobalt baterije
kositer mobilni telefoni
mangan baterije
nikelj baterije, solarne celice
paladij mobilni telefoni
srebro mobilni telefoni, solarne celice
svinec baterije, sijalke, TV-monitorji, računalniški monitorji
zlato mobilni telefoni, računalniki
živo srebro baterije, sijalke, TV-monitorji, računalniški monitorji

Nekatere naprave pa vsebujejo tudi hladilne pline (npr. hladilno-zamrzovalni aparati), ki imajo v primeru nepravilnega ravnanja izredno negativen učinek na klimatske razmere, saj povzročajo razgradnjo ozona - za primerjavo: plin, izpuščen iz enega odpadnega hladilnika v ozračje, lahko povzroči enako škodo atmosferi, kot avtomobil, ki prevozi 20.000 km.