Ecikliraj logo

Banner 2

Namen in cilji

Namen

 • ozaveščanje ciljnih skupin o pomembnosti pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpadnimi baterijami ter vplivanje na spremembo njihovega vedenja,
 • vzpostavitev infrastrukturne mreže po Sloveniji za čimbolj preprosto in dosegljivo možnost ločevanja e-odpadkov in odpadnih baterij

Cilji

 • postaviti vsaj 400 uličnih zbiralnikov za zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij na eko otoke po državi,
 • postaviti 45 zelenih kotov za zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij v trgovskih središčih po vsej Sloveniji,
 • izdelati in uporabljati mobilni zbiralnik za zbiranje in ločevanje e-odpadkov in odpadnih baterij na podeželju v vseh slovenskih regijah,
 • organizirati različne ozaveščevalne dogodke na vseh zgoraj navedenih lokacijah,
 • izpeljati natečaj s področja odpadnih baterij,
 • organizirati dve konferenci za sistemsko reševanje zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij, spoznavne dogodke za komunalna podjetja in delavnice za trgovce,
 • izvesti intenzivno komunikacijsko kampanjo, ki bo vključevala tudi različne družabne medije,
 • do leta 2020 zbrati 65% e-odpadkov od danih na trg (v skladu z Direktivo 2012/19/ES),
 • do leta 2020 zbrati 45% odpadnih baterij od danih na trg (v skladu z Direktivo 2006/66/ES).