Ecikliraj logo

Banner 2

Opis projekta

V družbi ZEOS, ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, d.o.o. smo pripravili petletni LIFE projekt »Gospodarjenje z e-odpadki« s sloganom E-cikliraj, ki spodbuja ločevanje e-odpadkov in odpadnih baterij. Projekt je osredotočen na intenzivno in kontinuirano informiranje uporabnikov in potrošnikov e-naprav in baterij o njihovi nujnosti ločevanja ter negativnih vplivih na okolje in zdravje ljudi v primeru neustreznega ravnanja z njimi.

Projekt bo potekal v obdobju med 2016 in 2020 leti na podlagi treh glavnih aktivnosti (ulični zbiralniki, zeleni koti, mobilno zbiranje), ki bodo nagovarjale različne ciljne skupine, v različnih okoljih.

Trajanje projekta: 1.1.2016 - 30.12.2020

Ključni deležniki in partnerji projekta:

 • izvajalci lokalno javnih služb ravnanja z odpadki
 • trgovci EEO
 • občine
 • upravljavci stanovanj
 • nevladne organizacije
 • mednarodni akterji s področja varovanja okolja

Ciljna skupina

 • gospodinjstva
 • potrošniki (mladi, družine, upokojenci)
 • splošna in mednarodna javnost

Vrednost projekta: 1.795.765,00 EUR

Sofinancerji

 • Evropska komisija (60%)
 • Ministrstvo za okolje in prostor RS (10%)