Ecikliraj logo

Banner 2

Občine Hrastnik, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi so se pridružile E-cikliranju

Občine Hrastnik, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi so se pridružile E-cikliranju

Na 30 ekoloških otokih v občinah Hrastnik, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi so občani dobili nove zelene ulične zbiralnike za zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij, ki smo jih v Zbirnem centru KSP Litija lansirali v petek, 7. oktobra 2016 skupaj z lokalnimi partnerji projekta KSP Hrastnik d.d., KSP Litija d.o.o., Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o., Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o. in Javno podjetje Komunala Zagorje d.o.o..

Zgoraj omenjeni ulični zbiralniki se nahajajo na naslednjih lokacijah ekoloških otokov:

HRASTNIK

 • Trg borcev NOB (Dol pri Hrastniku)
 • Dol pri Hrastniku, EO pri Pustu (nasproti parkirišča pri trg. Mercator)
 • Tržnica Hrastnik
 • Blokovsko naselje Podkraj
 • EO za cerkvijo Hrastnik
 • Blokovsko naselje Abeceda
 • Novi log 19

LITIJA

 • Vače - E.O.PŠ Vače
 • Kresnice - E.O. nasproti trgovine
 • Gabrovka - E.O. pri gasilskem domu
 • CKS E.O. pri igrišču
 • Maistrova
 • Trg na stavbah - E.O.
 • Kidričeva - CZB - E.O.

RADEČE

 • Kolenov Graben 5
 • Svibno - šola
 • Jagnjenica 1
 • Vrhovo 43a
 • Titova ul. 12

ŠMARTNO PRI LITIJI

 • Velika Kostrevnica - E.O. pri GD
 • Cerkovnik - obračališče - E.O.
 • Jablanica - E.O. pri GD

TRBOVLJE

 • Savinjska cesta pri Miku
 • Ulica Sallaumines 3
 • Trg revolucije 17
 • Ulica 1. junija 4 (RK)
 • Kolonija 1. maja 26

ZAGORJE OB SAVI

 • Ulica talcev 32-36
 • Polje 24-25
 • Kisovec, Trg pohorskega bataljona 14-15
 • Izlake, KS Izlake
 • Cesta Otona Župančiča 2

Več: pdf6. in 7. oktober 2016 – Delavnica E-odpadki in naše okolje v Trbovljah in lansiranje uličnih zbiralnikov v Šmartnem pri Litiji

 • zasavje_lansiranje-01
 • zasavje_lansiranje-02
 • zasavje_lansiranje-03