Ecikliraj logo

Banner 2

Mladi Celjani inovativno nad e-odpadke in odpadne baterije

V Celjskem mladinskem centru so mladi 28. septembra 2016 na delavnici E-odpadki in naše okolje razpravljali o pomenu pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpadnimi baterijami.

Udeleženci Srednje ekonomske šole, Srednje zdravstvene šole in Srednje gostinske in turistične šole iz Celja so se na dogodku na šestih omizjih lotili vnaprej dodeljenih e-naprav. Ob vodenju moderatorjev Branke Biček Bizant (ZEOS, d.o.o.), Maje Hostnik in Davida Banoviča (Mreža MaMa), Maje Nikodijevič in Klare Žmajde (Celjski mladinski center) ter Helene Kojnik (Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.) so iskali odgovore ter rešitve za njihovo ločevanje, ki so jih na koncu tudi predstavili vsem zbranim. Tekmovali so tudi v kvizu in iskali ideje za slogane – stavke, ki pozivajo potrošnike k E-cikliranju. Tako smo dobili nekaj inovativnih sloganov kot so:

  • E-cikliraj, profitiraj!;
  • Bodi kul, E-cikliraj, varuj naravo!;
  • Zbiraj, E-cikliraj, ločuj – naravo obvaruj!;
  • Ločuj in naravo varuj z E-cikliranjem;
  • Stari in mladi E-ciklirajo radi, pridruži se še ti, E-ciklirajmo vsi!.

Delavnica v Celju je bila druga aktivnost od sklopa načrtovanih dogodkov v okviru postavitve 40 uličnih zbiralnikov za e-odpadke in odpadne baterije v občinah Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Polzela, Prebold, Šentjur, Štore, Tabor, Vojnik, Vransko in Žalec. Prva aktivnost je bila izvedena 16. septembra 2016 v RCERO Celje, kjer so bili ulični zbiralniki za e-odpadke in odpadne baterije predani v uporabo.

Veseli smo, da so mladi v Celjskem mladinskem centru zelo aktivno sodelovali in pokazali, da jim je mar za okolje, v katerem živijo.

Več: pdf28. september 2016 - Delavnica E-odpadki in naše okolje v Celju

  • delavnica_celje-01
  • delavnica_celje-02
  • delavnica_celje-03