Ecikliraj logo

Banner 2

Oddaj stare aparate v UZ v Zasavju

POMEMBNO OBVESTILO!

Zbiralna akcija Oddaj stare aparate v ulični zbiralnik gre zaradi trenutne situacije s koronavirusom v Sloveniji in začasnim zaprtjem vseh slovenskih šol v mirovanje, zaključek akcije še ni znan!

***

LOKALNA OZAVEŠČEVALNO-ZBIRALNA NAGRADNA AKCIJA ZASAVJA
»ODDAJ STARE APARATE V ULIČNI ZBIRALNIK«
9. – 26. marec 2020

Med 9. in 26. marcem 2020 organiziramo v družbi ZEOS, d.o.o. v Zasavju ozaveščevalno-zbiralno nagradno akcijo starih aparatov in odpadnih baterij »Oddaj stare aparate v ulični zbiralnik«.

Akcijo izvajamo:

 • skupaj z izvajalci javnih služb za ravnanje z odpadki: KSP Hrastnik d.d., KSP Litija d.o.o., Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o., Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o. in Javno podjetje Komunala Zagorje d.o.o.
 • skupaj z občinami: Hrastnik, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi
 • v sklopu našega projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki, ki je sofinanciran s strani Ministrstva RS za okolje in prostor ter Evropske komisije.

V akciji želimo lokalno prebivalstvo spomniti na infrastrukturno mrežo zbiranja malih starih aparatov in odpadnih baterij – na sivo-zelene ulične zbiralnike, ki smo jih v zasavskih občinah postavili skupaj že konec leta 2016. Zbiralnike je lokalno prebivalstvo dobro sprejelo, a zbrane količine v njih želimo še povečati, saj je potencial v Zasavju na tem področju dovolj velik.

Nagradno tekmovanje

Da se bo starih aparatov v uličnih zbiralnikih za časa akcije zbralo čim več smo pripravili tekmovanje za vse zasavske občine, ki se z zbiranjem starih aparatov in baterij v svojih uličnih zbiralnikih potegujejo za stand-up nastop Teškya. Tista občina, ki bo v času akcije v vseh svojih uličnih zbiralnikih zbrala največ tovrstnih odpadkov na prebivalca občine, bo za nagrado prejela »večer smeha«.

V akciji pa v zbiranju starih aparatov tekmujejo tudi vse prijavljene osnovne šole iz Zasavja, ki med seboj tekmujejo v zbranih količinah odpadnih aparatov in baterij v uličnih zbiralnikih, ki so v času akcije postavljeni na njihovih dvoriščih. Potegujejo se za nastop raperja Zlatka, ki bo obiskal eno šolo – tisto, ki bo v času akcije zbrala največ teh odpadkov na učenca na šoli.

Stare aparate lahko zbirajo vse občanke in občani - posamezniki in podjetja, ki bi želeli oddati svoje odpadne aparate in baterije. S svojo oddajo lahko pomagajo do zmage svoji občini (če bodo e-odpadke odvrgli v katerikoli zbiralnik v njihovi občini) in dodatno še določeni osnovni šoli (če bodo e-odpadke odvrgli v ravno v zbiralnik na dvorišču izbrane šole).

Lokacije uličnih zbiralnikov v Zasavju

Širom države jih je postavljenih že 666, večinoma stojijo na večjih ekoloških otokih, v Zasavju jih je skupaj postavljenih 33, za čas akcije pa smo jih postavili še nekaj: na lokacije prijavljenih osnovnih šol (podružnice so dobile le mrežaste palete, ki se nahajajo znotraj prostorov) in na zbirne centre.

ObčinaLokacija za oddajo malih starih aparatov in odpadnih baterij v akcijiVrsta zbiralnikaStalno / začasno v marcu 2020
Hrastnik Trg borcev NOB (Dol pri Hrastniku) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Hrastnik eko otok pri Pustu, nasproti parkirišča pri trg. Mercator (Dol pri Hrastniku) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Hrastnik Trg Franca Kozarja 7-14 (Hrastnik) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Hrastnik blokovsko naselje Abeceda (Hrastnik) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Hrastnik Novi Log 19 (Hrastnik) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Hrastnik blokovsko naselje Podkraj (Hrastnik) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Hrastnik eko otok za cerkvijo Hrastnik (Hrastnik) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Hrastnik Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik, Log 19 (Hrastnik) ulični zbiralnik - zunaj začasni
Hrastnik Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik (POŠ Dol pri Hrastniku), Planinska cesta 3 (Dol pri Hrastniku) mrežasta paleta – v podružnici šole začasni
Hrastnik pred poslovno stavbo KSP Hrastnik, d.d., Cesta 3. julija 7 (Hrastnik) ulični zbiralnik - zunaj začasni
Hrastnik Zbirni center Unično (Hrastnik) ulični zbiralnik - zunaj začasni
Litija eko otok Gabrovka (Gabrovka) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Litija CKS eko otok pri igrišču (Litija) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Litija Maistrova (Litija) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Litija Trg na stavbah – eko otok (Litija) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Litija Zasavskega bataljona (Litija) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Litija eko otok PŠ Vače (Vače) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Litija eko otok nasproti trgovine (Kresnice) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Litija Osnovna šola Gabrovka - Dole, Gabrovka 30 (Gabrovka) ulični zbiralnik - zunaj začasni
Litija Osnovna šola Gabrovka - Dole (POŠ Dole pri Litiji), Dole pri Litiji 28 (Dole pri Litiji) mrežasta paleta – v podružnici šole začasni
Litija Osnovna šola Gradec, Bevkova ulica 3 (Litija) ulični zbiralnik - zunaj začasni
Litija Osnovna šola Gradec (POŠ Vače), Vače 24 (Vače) mrežasta paleta – v podružnici šole začasni
Litija Osnovna šola Gradec (POŠ Kresnice), Kresnice 26 a (Kresnice) mrežasta paleta – v podružnici šole začasni
Litija Osnovna šola Gradec (POŠ Hotič), Zgornji Hotič 6 (Litija) mrežasta paleta – v podružnici šole začasni
Litija Osnovna šola Gradec (POŠ Jevnica), Jevnica 33 (Kresnice) mrežasta paleta – v podružnici šole začasni
Litija Osnovna šola Litija, Ulica Mire Pregljeve 3 (Litija) ulični zbiralnik - zunaj začasni
Litija Osnovna šola Litija (POŠ Polšnik), Polšnik 25c (Polšnik) mrežasta paleta – v podružnici šole začasni
Litija Osnovna šola Litija (POŠ Sava), Sava 21 (Sava) mrežasta paleta – v podružnici šole začasni
Litija Zbirni center Litija, Ponoviška cesta 15 (Litija) ulični zbiralnik - zunaj začasni
Radeče Kolenov Graben 5 - ekološki otok pred bloki (Radeče) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Radeče Svibno 18a – pred večnamensko stavbo (Radeče) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Radeče Jagnjenica 1  - ekološki otok v industrijski coni (Radeče) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Radeče Vrhovo 43a - eko otok pred večnamensko stavbo (Radeče) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Radeče Titova ul. 12 - eko otok nasproti Policije (Radeče) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Radeče Javni zavod Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, Šolska pot 5 (Radeče) ulični zbiralnik - zunaj začasni
Radeče Javni zavod Osnovna šola Marjana Nemca Radeče (POŠ Svibno), Svibno 18 (Radeče) mrežasta paleta – v podružnici šole začasni
Radeče pred stavbo Komunale Radeče, Titova ulica 107 (Radeče) ulični zbiralnik - zunaj začasni
Radeče Zbirni center Hotemež (Radeče) ulični zbiralnik - zunaj začasni
Šmartno pri Litiji eko otok pri gasilskem domu (Velika Kostrevnica) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Šmartno pri Litiji eko otok na obračališču (Cerkovnik) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Šmartno pri Litiji eko otok pri gasilskem domu (Jablanica) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Šmartno pri Litiji Osnovna šola Šmartno, Pungrt (Šmartno pri Litiji) ulični zbiralnik - zunaj začasni
Šmartno pri Litiji Osnovna šola Šmartno (POŠ Primskovo), Gradišče 28 (Primskovo) mrežasta paleta – v podružnici šole začasni
Šmartno pri Litiji Osnovna šola Šmartno (POŠ Štangarske Poljane), Štangarske Poljane 15 (Šmartno pri Litiji) mrežasta paleta – v podružnici šole začasni
Šmartno pri Litiji Osnovna šola Šmartno (POŠ Velika Kostrevnica), Velika Kostrevnica 27 (Šmartno pri Litiji) mrežasta paleta – v podružnici šole začasni
Šmartno pri Litiji Zbirni center Šmartno, Grumova 6a (Šmartno pri Litiji) ulični zbiralnik - zunaj začasni
Trbovlje Savinjska cesta pri Miku (Trbovlje) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Trbovlje Ulica Sallaumines 3c, za trgovino Mercator (Trbovlje) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Trbovlje Ulica 1. junija 4, Rdeči Križ (Trbovlje) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Trbovlje Kolonija 1. maja 26 (Trbovlje) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Trbovlje Trg revolucije 18 (Trbovlje) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Trbovlje Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje, Trg Franca Fakina 8 (Trbovlje) ulični zbiralnik - zunaj začasni
Trbovlje Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje, Keršičeva cesta 50 (Trbovlje) ulični zbiralnik - zunaj začasni
Trbovlje Osnovna šola Trbovlje, Mestni trg 6 (Trbovlje) ulični zbiralnik - zunaj začasni
Trbovlje Osnovna šola Trbovlje (POŠ Dobovec), Dobovec 50 (Dobovec) mrežasta paleta – v podružnici šole začasni
Trbovlje Osnovna šola Trbovlje (POŠ Alojz Hohkraut), Trg revolucije 19 (Trbovlje) mrežasta paleta – v podružnici šole začasni
Trbovlje Zbirni center Neža (Trbovlje) ulični zbiralnik - zunaj začasni
Zagorje ob Savi Ulica talcev 32-36 (Zagorje ob Savi) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Zagorje ob Savi Trg pohorskega bataljona 14-15 (Kisovec) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Zagorje ob Savi KS Izlake, Izlake 3 (Izlake) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Zagorje ob Savi Cesta Otona Župančiča 2 (Zagorje ob Savi) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Zagorje ob Savi Polje 24-25 (Zagorje ob Savi) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Zagorje ob Savi Cesta 9. avgusta 109 (Zagorje ob Savi) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Zagorje ob Savi Osnovna šola Ivana Kavčiča Izlake, Izlake 4 (Izlake) ulični zbiralnik - zunaj začasni
Zagorje ob Savi Osnovna šola Ivana Kavčiča Izlake (POŠ Mlinše), Mlinše 14 (Izlake) mrežasta paleta – v podružnici šole začasni
Zagorje ob Savi Osnovna šola Ivana Skvarče, Cesta 9. avgusta 44 (Zagorje ob Savi) ulični zbiralnik - zunaj začasni
Zagorje ob Savi Osnovna šola Toneta Okrogarja, Šolska ulica 1 (Zagorje ob Savi) ulični zbiralnik - zunaj začasni
Zagorje ob Savi Osnovna šola Toneta Okrogarja (POŠ Kisovec), Cesta 15. aprila 25 (Kisovec) mrežasta paleta – v podružnici šole začasni
Zagorje ob Savi Osnovna šola Toneta Okrogarja (POŠ Šentlambert), Šentlambert 11 (Zagorje ob Savi) mrežasta paleta – v podružnici šole začasni
Zagorje ob Savi Zbirni center na lokaciji »kamnolom Zagorje« (Zagorje ob Savi) ulični zbiralnik - zunaj začasni

Kaj se LAHKO odda v ulične zbiralnike (ali mrežaste palete):

 • male gospodinjske aparate (električne mešalnike, likalnike, tehtnice, ure, grelnike vode, ožemalnike, opekače kruha …)
 • prenosne baterije in akumulatorje
 • elektronske igrače
 • računalniško opremo in zabavno elektroniko (mobilne telefone, računalnike, tiskalnike, zvočnike, kalkulatorje, polnilce, fotoaparate, slušalke …)
 • drugo malo opremo in orodje (sušilnike, električna orodja, brivnike, luči …

Kaj NE spada v ulične zbiralnike (ali mrežaste palete):

 • TV in monitorji ter sijalke, saj se lahko razbijejo
 • večji aparati (pralni stroji, štedilniki, hladilniki itd.)
 • kakršnikoli drugi odpadki

01 akcija zasavje uz

Pozivamo vse Zasavčane, da po svojih predalih, kleteh in podstrešju hitro poiščejo svoje male odslužene aparate in baterije ter jih oddajo v enega izmed uličnih zbiralnikov v Zasavju. Tako lahko postanejo del te zelene zgodbe tudi oni.