Ecikliraj logo

Banner 2

Strokovna konferenca 2017

NAVADE POSAMEZNIKOV PRI RAVNANJU Z ODPADKI

Namen konference je predstavitev rezultatov našega tekočega projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki in zainteresirano javnost seznaniti s pomenom ločevanja e-odpadkov ter prihodnostjo krožnega gospodarstva. Z dogodkom želimo odpreti diskusijo na področju spreminjanja navad gospodinjstev oz. končnih potrošnikov pri ločevanju odpadkov z vidika različnih deležnikov v procesu ločevanja.

Datum:
21. april 2017 (navezava na Svetovni dan Zemlje, 22. april 2017)
Čas:
8:30-14:00
Lokacija:
Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana
Dvorana A, I. nadstropje

PROGRAM

8:30 – 9:00
Prihod udeležencev in registracija

1. del posveta – Vidiki življenjskih navad posameznikov pri ločevanju odpadkov

9:00-10:15
Pozdravni nagovor in predstavitev družbe ZEOS, d.o.o.
mag. Emil Šehić, direktor družbe ZEOS, d.o.o.
pdf prezentacija

Predstavitev projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki in rezultatov raziskave o navadah potrošnikov pri ločevanju e-odpadkov
Branka Biček Bizant, pomočnica vodje projekta
Urša Dolinšek, koordinatorka projektnih aktivnosti
pdf prezentacija

Vpliv Life projektov na ozaveščanje posameznikov
Tatjana Orhini Valjavec, nacionalna kontaktna točka Life za okolje,
Ministrstvo za okolje in prostor RS
pdf prezentacija

Ločevanje odpadkov z vidika gospodarskih javnih služb za ravnanje z odpadki
Sebastijan Zupanc, direktor Zbornice komunalnega gospodarstva
pdf prezentacija

Vloga okoljskih nevladnih organizacij pri spreminjanju navad posameznikov pri ločevanju odpadkov
Urša Zgojznik, predsednica Društva Ekologi brez meja
pdf prezentacija

10:15 – 10:30

Odmor - Tržnica ozaveščevalnih projektov

10:30 – 11:45
Vpliv medijev na spreminjanje navad posameznikov pri ločevanju odpadkov
mag. Nina Luin, urednica Radia 1
pdf prezentacija

Vloga krožnega gospodarstva pri ločevanju odpadkov
Tadej Slapnik, državni sekretar Kabineta predsednika vlade

Podjetniški izziv mladih na področju okolja
Matija Goljar, ustanovitelj in vodja Ustvarjalnika

Ozaveščanje mladih pri ločevanju e-odpadkov
mag. Maja Hostnik, direktorica Zavoda Mladinske Mreže MaMa
pdf prezentacija

11:45 – 12:15
Prigrizek z mreženjem - Tržnica ozaveščevalnih projektov

2. del posveta – OKROGLA MIZA: Kdo vpliva na življenjske navade ločevanja odpadkov?

12:15 – 12:30

Osebni pogled na tematiko
Mojca Mavec, novinarka in televizijska voditeljica - ambasadorka projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki
pdf prezentacija

12:30 – 13:30

Okrogla miza: Vplivi na ločevanje odpadkov

mag. Emil Šehić, direktor družbe ZEOS, d.o.o.
Matic Breznik, predstavnik Ustvarjalnika
Peter Tomše, Sektor za odpadke, Ministrstvo za okolje in prostor
Sebastijan Zupanc, direktor Zbornice komunalnega gospodarstva
Tadej Slapnik, državni sekretar Kabineta predsednika vlade
Urša Zgojznik, predsednica Društva Ekologi brez meja

13:30 - 14:00
Čas za druženje in mreženje - Tržnica ozaveščevalnih projektov

Več: http://e-odpadki.zeos.si/sl/novice/153-dan-pred-svetovnim-dnevom-zemlje-namenjen-navadam-posameznikov-pri-ravnanju-z-odpadki.html

Fotogalerija: https://www.flickr.com/photos/eodpadki/albums/72157682778809646

Video:

Projektna ekipa Life Gospodarjenje z e-odpadki